PR Ajansları ile İşinizi Yükseltin

Mükemmel bir teknoloji ile harika ürünler üretiyorsunuz. Hem de uygun fiyatlarda… Dünyanın en çok kazananı olmanız gerekirken kimsenin sizden haberi bile yok. O halde yaptığınız her şey boşuna gibi gözükebilir fakat PR ajansları ile aslında yaptığınız her şeyin bir anlamı var.
PR Ajansları ile İşinizi Yükseltin

PR (Public Relations) ya da Türkçe anlamı ile Halkla İlişkiler, bir işletmenin, kurumun ya da bir örgütün bağlantı kurduğu kişilerin anlayışını, sempatisini ve desteğini elde etmeyi ve bunu devam ettirmeyi amaçlar. PR ajanslarının temelinde ikna yatar.

 

PR ajansları, işletme sahiplerinin hizmet verdiği kitle ile etkili iletişim kurmak için başvurduğu bir yöntemdir. PR’ın görevi işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırmadır.

 

PR’ın yardımı ile sahip olduğunuz işinizi üst seviyelere taşımanız mümkündür. Halkla ilişkiler uzmanları işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasını belirler. İşletmeyi bu doğrultuda yönlendirir. Girişimci fikirler üretir. Tanıtım kampanyaları geliştirir. Bu kampanyaları yönetim politikasına uygun bir şekilde yönetir.

 

PR çalışmalarında propaganda yapmaz. İkna edicidir ve dürüsttür. PR kavramı, pazarlama kavramı ile karıştırılmaktadır. Pazarlama; ürün, fiyat ve tanıtım oluşturmaktır. PR ise, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü, yönetim danışmanlığı gibi faaliyetlerde bulunur.

 

PR kavramı, dünyada ilk defa Fransa’da ortaya çıkmıştır. Fakat daha çok Amerika Birleşik Devletlerinde rağbet görmüştür. Günümüzde daha çok basın ilişkileri kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda internetin ve sosyal paylaşım sitelerinin artması ile basının yanında web aracılığıyla yürütülen faaliyetlerde artmıştır.

 

Halkla ilişkiler kavramı, kurum ile kamuoyu arasındaki iletişimi sağlayan Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR) ve kurumun pazarlama çalışanlarına destek sağlayan Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR)

 

CPR, kurum veya kuruluşun hitap ettiği hedef kitleler ile ilişkilerini düzenler. Bunu yaparken çift yönlü iletişim sürecini kullanmaktadır ve çift yönlü süreç için, iletişim ve medya kanallarını kullanır.

 

Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR)

 

MPR, satışları ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, şirketin ürettiği ürünleri tüketicinin istekleri, ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda özelleştirir. Diğer bir değişle MPR, işletmenin satışını arttırmak amacıyla pazarlama faaliyetlerini destekleyen bir uygulamadır. MPR, pro-aktif halkla ilişkiler ve reaktif halkla ilişkiler olmak üzere iki gruba ayrılır.

 

Pro-aktif Halkla İlişkiler: Problem çözmekten çok fırsat kollayıcı bir uygulamadır. En önemli rolü ürün tanıtımları ve var olan ürünlerin seçeneklerinde meydana gelen değişikleri kontrol etmektir.

 

Re-aktif Halkla İlişkiler: Bir kurumun karşısına çıkan negatif durumlardan başarıyla kurtulmasını sağlar. Dış etkenlere bir cevaptır. Tüketici davranışlarında meydana gelen değişiklikler, rakiplerin ortaya çıkardığı zor durumlar ve diğer dış etkenlerle savaşarak kurumu bu gibi zor durumlardan kurtarır.

 

Halkla İlişkilerin Modelleri

 

PR’ın temelinde dört ana model mevcuttur; Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model ve iki yönlü simetrik model.

 

Basın Ajansı Modeli : Bu modelde amaç kamunun ilgisini çekerek tanıtımları basın aracılığıyla yapmaktır. Bu modelin temsilcisi P.T. Barnum’dur. Barnum’a gore haberin doğruluğu önemli değildir. Amaç sadece ilgi çekmektir.

 

Kamuyu Bilgilendirme Modeli : Bu modelde amaç kamunun bilgilendirilmesidir. Gerçekler tam anlamıyla basın ile paylaşılmalıdır. Modelin temsilcisi Ivy Lee’dir.

 

Çift Yönlü Asimetrik Model: Bu model ile PR’ın ilk temelleri atılmıştır. Burada kamuoyuna verilen mesajlar ikna etmeye yöneliktir. Modelde amaç PR ile insan piskolojisi arasında bir bağ kurmaktır.

 

İki Yönlü Simetrik Model: Günümüzde uygulanan bu model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime dayanan iki yönlü bir modeldir. 

 

Halkla İlişkiler Uzmanlarında Aranan Nitelikler

 

Bir PR uzmanının en temel özelliği yaratıcı olmasıdır. Yeni fikirler üretmesi, açık fikirli olması ve insanlarla iletişiminde başarılı olması gerekir. Kendini iyi ifade edebilmelidir. İyi bir fikri olmasına rağmen ifade yeteneği yeterli değilse yanlış anlaşılabilir. Bağımsızca karar verebilmelidir. Araştırma becerileri üst seviyede olmalıdır. Her türlü probleme çözüm üretebilmelidir. Dışa dönük olmalıdır. Kendine güvenmeli ve insan psikolojisinden iyi anlamalıdır. İkna edici olmalıdır. Ürettiği çözümler ile hem ürün sahiplerini hem de tüketicileri cezbetmelidir.

 

 

Pr Ajansı Önerileri

 


F5 Pr Ajansı - www.f5-pr.com

 

http://www.martihaber.com adresinden 17 Ocak 2018, 08:56 tarihinde yazdırılmıştır.